Skellefteå AIK Friidrott

Historia
Verksamheten startade 1921 som en sektion i Skellefteå AIK. Sedan 1987 är Skellefteå AIK Friidrott en fristående förening.
Föreningens stadgar anger att idrott skall utveckla individen positivt i fysiskt, psykiskt och socialt avseende. Det konkretiseras i att föreningen tydligt uttalat att verksamheten ska bedrivas utifrån kärnvärden som gemenskap och jämställdhet och att barn- och ungdomsverksamhet, elitidrott och aktiviteter för motion och friskvård ska bedrivas tryggt och säkert och att mobbning, kränkningar och övergrepp ska aktivt motverkas. Föreningen tar avstånd från alla former att dopning och genomför regelbundet "vaccinering" mot dopning.

Verksamhet
Vi ska bedriva en jämställd och säker verksamhet för barn, ungdomar, elitaktiva och motionärer. Vi vill erbjuda alla i den friidrottande familjen meningsfulla aktiviteter. Föreningen ska vara fri från doping och droger. Vi följer Barnkonventionen som från 2020 är svensk lag, läs mer här. Från 2019 inhämtar vi registerutdrag på samtliga ledare och tränare som har samröre med barn och ungdomar.
Skellefteå AIK Friidrott tar motstånd mot all form av mobbning, trakasserier, övergrepp och sexuella trakasserier. Vi använder friidrottsförbundets folder Trygga Friidrottsmiljöer som riktlinje i vårt arbete. För er som önskar läsa foldern kan ni göra det här .Vi har även en egen handlingsplan mot mobbing som ni kan läsa HÄR.
Föreningen ska ha en balanserad ekonomi och verksamheten bedrivas med utgångspunkt från hållbarhet med i huvudsak ideella krafter.
Föreningen har cirka 750 aktiva medlemmar varav en majoritet är flickor och kvinnor.