Bansträckning 2024

Start och mål i stadsparken i Skellefteå.